כל התוכן באתר אינטרנט זה הוא בבעלות ג'יי סי הלת' קר בע"מ. ומוגן באמצעות חוקי זכויות יוצרים ברחבי העולם. אתה רשאי להוריד תוכן לשימושך האישי בלבד למטרות שאינן מסחריות אך אסור לבצע כל שינוי או שכפול עתידי של התוכן. אין להעתיק תוכן או להשתמש בו בכל צורה אחרת.


הבעלים של אתר זה עושים מאמצים סבירים כדי לכלול מידע מעודכן ומדויק באתר זה, אך לא מספקים כל ייצוג,  אחריות או הבטחה לגבי הדיוק, העדכניות או שלמות המידע המסופק. הבעלים של אתר זה לא יישאו בחבות על כל נזק או פציעה הנובעים מהגישה שלך לאתר אינטרנט זה או חוסר היכולת לגשת אליו או מההסתמכות שלך על מידע המסופק באתר אינטרנט זה. אתר זה מיועד לשימוש של אופטומטריסטים ורופאי עיניים בישראל והצוות התומך.


אתר אינטרנט זה עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרים אחרים אך הבעלים של אתר זה לא נושאים באחריות על התוכן של אתרים אחרים כאלה ולא יישאו בחבות על נזקים או פציעה הנובעים מתוכן זה. קישורים כלשהם לאתרים אחרים מסופקים אך ורק לנוחות המשתמשים באתר אינטרנט זה.


הסימנים המסחריים, סימני השירות,  השמות המסחריים,  הסמלים המסחריים והמוצרים המופיעים באתר אינטרנט זה מוגנים בישראל ובעולם כולו.  אין לעשות כל שימוש באלה ללא הרשאה מראש ובכתב מהבעלים של אתר זה, פרט למטרות זיהוי המוצרים או השירותים של החברה.


כל מידע מזהה בתקשורת אלקטרונית לאתר אינטרנט זה כפוף למדיניות הפרטיות של אתר זה. הבעלים של אתר זה יהיה רשאי להשתמש בכל מידע אחר בתקשורת כזו או להעתיק אותו, לרבות רעיונות, המצאות, מושגים, טכניקות והדרכות המצורפות אליו, לכל מטרה שהיא. מטרות כאלה עשויות לכלול חשיפה לגורמי צד שלישי ו/או פיתוח, ייצור ו/או שיווק של סחורות או שירותים.

השולח של כל תקשורת לאתר אינטרנט זה או בדרך אחרת לבעלים של אתר זה יהיה אחראי לתוכן ולמידע הכלולים בה, לרבות האמיתות והדיוק שלה.