כאן תמצאו את העלונים הרשמיים של הוראות השימוש בכל עדשות המגע ®ACUVUE

לינק להוראות שימוש בעדשות מגע לשימוש חוזר

ACUVUE® 2 Brand Contact Lenses
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS
ACUVUE® OASYS Multifocal
ACUVUE® OASYS with Transitions™
ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses
ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM
הוראות שימוש במוצר


לינק להוראות שימוש בעדשות מגע יומיות


1•DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses
1•DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM
1•DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL Contact Lenses
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe™

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL

 

הוראות שימוש במוצר