ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר של ג'ונסון & ג'ונסון ויז'ן קר לאנשי מקצוע. אתר זו הוא בבעלות ג'יי סי הלת' קר בע"מ. מדיניות קבצי Cookie זו נועדה ליידע אותך לגבי שיטות העבודה שלנו בנוגע לאיסוף מידע ממך בעת ביקור באפליקציה שלנו באמצעות קבצי Cookie וטכנולוגיות מעקב אחרות.

 

סקירה כללית של חוקי ההסכמה לקבצי Cookie 

חוקי האיחוד האירופי דורשים מארגונים המציבים קבצי cookie במחשבים של מבקרים באמצעות אתרי האינטרנט שלהם להשיג "הסכמה" לאחר אספקת מידע ברור ומקיף על אופן השימוש בקבצי cookie.

כדי לציית לכך נקטנו 4 פעולות:
1. זיהינו קבצי cookie וטכנולוגיות מעקב אחרות המשמשות באפליקציה זו, המטרה שהם ממלאים והמידע הרלוונטי כגון התפוגה שלהם והאם קבצי cookie הם מצד ראשון או שלישי.
2. הערכנו את מידת ההפרעה של קבצי cookie מבחינת הציפיות של מבקרים לגבי פרטיות, על סמך המידע שנאסף בסעיף (i) לעיל.
3. סיפקנו מידע "ברור ומקיף" על קבצי cookie עם רמת החשיפה המתאימה בהתאם למידת ההפרעה של כל קובץ cookie.
4. החלטנו על אסטרטגיה הולמת להשגת הסכמה לקבצי cookie, תוך התחשבות בשימוש ובהפרעה שלהם. סוגים מסוימים של קבצי cookie עשויים להתאים לפטור משפטי, ואילו במקרה זה, לא יהיה צורך בהסכמה לקבצי cookie אלה.

 

אסטרטגיות הסכמה המשמשות באפליקציה זו

תקנים אירופיים להשגת הסכמה לשימוש בקבצי cookie וטכנולוגיות מעקב דומות (כגון פיקסלים למעקב וסקריפטים של אתר אינטרנט) ("קבצי Cookie") ממשיכים להתפתח. אף שאסטרטגיות של הסכמה מפורשת מראש (או אסטרטגיות של "הצטרפות") מהוות את הפתרון המשפטי החזק ביותר להשגת הסכמה, הן עלולות לפגוע בחוויית המבקר ולהשפיע באופן שלילי על איסוף נתונים לגיטימי באתר.

כחלופה, אסטרטגיות הסכמה משתמעת מאפשרות לנו להסיק הסכמה כאשר מבקרים אינם מסרבים לקבל קבצי Cookie (או "לא מסרבים להצטרף"), לאחר אספקת חשיפות בולטות לגבי קבצי Cookie ובקרות פשוטות וזמינות של קבצי Cookie ברמה הבסיסית. כך מתאפשר למבקרים לקבל את קבצי ה-Cookie שהם מוכנים לקבל ולסרב לקבל את אותם קבצים שהם לא מסכימים לקבל.

אסטרטגיית ההסכמה שמתאימה לכל סוג נתון של קובץ Cookie תהיה תלויה במידת ההפרעה של קובץ Cookie זה, תוך התחשבות בתנאים הבאים:

• מי מפעיל את קובץ ה-Cookie (כלומר צד ראשון או צד שלישי)
• אילו נתונים קובץ ה-Cookie אוסף
• אילו מטרות הוא ממלא
• כמה זמן הוא יהיה פעיל
• אופי האתר שאותו הוא משמש.

לגבי קבצי Cookie המצריכים הסכמה, אנחנו משתמשים בגישה עם 3 רבדים להשגת הסכמה של המבקר:

• בקבצי Cookie עם מידת הפרעה נמוכה: אנחנו מבצעים חשיפות משופרות במדיניות קבצי Cookie זו ומספקים אמצעים קלים לדחיית קבצי Cookie. כאשר מבקרים לא מסרבים לקבל קבצי Cookie, נסיק את הסכמתם.
• בקבצי Cookie עם מידת הפרעה בינונית: נשתמש באותה אסטרטגיה כמו לקבצי Cookie עם מידת הפרעה נמוכה ונוסיף גם חשיפות הקשריות לגבי השימוש בקבצי Cookie בנקודות מתאימות באפליקציה (למשל, חשיפות של קבצי Cookie מסביב למודעות ממוקדות או פונקציונליות אחרת באתר המסתמכת על קבצי Cookie אלה).
• בקבצי Cookie עם מידת הפרעה גבוהה: ניישם אסטרטגיית הסכמה מראש (לדוגמה, שימוש במודעת באנר / חלון קופץ הדורשים מהמבקרים להסכים לקבצי Cookie לפני שהם מופעלים).

הסכמה משתמעת לקבצי Cookie: קבצי ה-Cookie הנפרסים באמצעות אפליקציה זו הם בעלי מידת הפרעה נמוכה עד בינונית בלבד.

חשיפת קבצי Cookie לפי סוג, במקום לפי זהות: בהתחשב במספר המשמעותי של קבצי Cookie המופעלים באמצעות אתרים, ההערכה בנספח א' לא חושפת ומעריכה את מידת ההפרעה של כל קובץ Cookie בנפרד. במקום זאת, היא מקבצת קבצי Cookie לפי קטגוריה (לדוגמה, "קבצי cookie אנליטיים") ומעריכה את מידת ההפרעה של הקטגוריה, תוך התחשבות בתכונות הספציפיות של קבצי ה-Cookie שנמצאים בקטגוריה. כך מתאפשרות חשיפות של קבצי Cookie שהבנתן פשוטה וברורה יותר לצרכנים.

הערה: הערכת הסוגים של קבצי  Cookie המופעלים באמצעות אתר זה מופיעה בנספח א' ומספקת מידע על המטרות שלהם, התפוגה שלהם ומידע על דחיית קבצי ה-Cookie בעמודה "כיצד לחסום".

 

קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישוריות או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים. בבקשה תהיה מודע לעובדה כי אנו לא שולטים במדיניות ה- Cookies וטכנולוגיות הניטור של אתרים אחרים. מדיניות הפרטיות הקשורה ל"עוגיות" (Cookie) אינה חלה על אתרים אחרים.

 

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן, הערות או דאגות לגבי מדיניות הפרטיות הקשורה ל"עוגיות" (Cookie) או לגבי ניהול המידע באתר, אתה מתבקש ליצור קשר  עם החברה בטלפון: 09-9591153 או במייל: [email protected]  או בדואר רגיל בכתובת: קיבוץ שפיים, 60990

 

שינויים למדיניות הפרטיות

אם מדיניות הפרטיות הקשורה ל"עוגיות" (Cookie) תשתנה, המדיניות המתוקנת תתעדכן באתר זה.
מדיניות זאת עודכנה לאחרונה בתאריך 26/2/2023.
 

נספח א':

 

סוג של קובץ Cookie

מקור

מטרה

תפוגה

כיצד לחסום

Cookies שמוגשות ע"י ג'ונסון & ג'ונסון

Cookies הנחוצות לתפקוד השוטף והתקין של האתר 

SESSa6f29423867537ee1b3180ed34800a46

ג'ונסון & ג'ונסון "עוגיות" אלו נחוצות רק לתפקוד התקין של האתר. הן מאפשרות לנו להבטיח את נושא אבטחת האתר  ואת הגשת האתר בצורה נאותה. "העוגיות" המתוכנתות למטרה זאת מוסרות באופן אוטומטי מהמכשיר שלך חודש לאחר הביקור האחרון שלך. תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך להסכים או לסרב לקבלת "עוגיות" אלו. מכיוון שאופן שינוי ההגדרות משתנה בכל דפדפן, בקר בדף העזרה של הדפדפן שלך למידע נוסף כיצד לעשות זאת.
Cookies המשפרות ביצועים של האתר  ג'ונסון & ג'ונסון "עוגיות" אלו עוזרות לשפר את התפקוד של האתר ואת חווית השימוש בו. לדוגמה: ייתכן והן יאפשרו לנו להריץ תוכניות קטנות (הנקראות "סקריפטים") אשר מאפשרות קיום פונקציות נוספות של האתר, או לאפשר לנו לזכור כל העדפה שבחרת מתוך הגדרות האתר (כגון: גודל פונט או העדפת שפה).  "העוגיות" המתוכנתות למטרה זאת מוסרות באופן אוטומטי מהמכשיר שלך בעת סגירת הדפדפן. תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך להסכים או לסרב לקבלת "עוגיות" אלו. מכיוון שאופן שינוי ההגדרות משתנה בכל דפדפן, בקר בדף העזרה של הדפדפן שלך למידע נוסף כיצד לעשות זאת

קבצי Cookie וטכנולוגיות מעקב אחרות המשמשות את ספקי השירות של J&J וחברות אחרות

Cookies מסוג אנליטיקס וטכנולוגיות אחרות של ניתוח

 
 

Google Analytics

קובצי cookie אלה משמשים לאיסוף מידע על אופן השימוש של מבקרים באתר שלנו. אנחנו משתמשים במידע כדי לחבר דוחות ונעזרים בו כדי לשפר את האתר. קובצי ה-cookie אוספים מידע באופן אנונימי, לרבות מספר המבקר באתר, מהיכן המבקרים הגיעו לאתר והדפים שבהם הם ביקרו.

חלק מקובצי ה cookie המוגדרים למטרה זו מוסרים באופן אוטומטי מהמכשיר ברגע שתסגור את הדפדפן.
אחרים עשויים להישאר לתקופה עד 24 חודשים מהביקור האחרון באתר שלנו.
 

תוכל לבטל את הצטרפותך למעקב על ידי Google Analytics על ידי ביקור בכתובת: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

 

Cookies למטרות פרסום וטכנולוגיות אחרות  Pubmatic "עוגיות" אלו משמשות לאיסוף מידע על אופן השימוש של גולשים באתר על מנת להגיש להם פרסום מותאם אישית על פי ההעדפות שלהם באתר שלנו ובאתרים אחרים. חברת Pubmatic לא מגישה "עוגיות" למטרה זאת, אולם יכולה להשתמש בטכנולוגיות אחרות (כגון סקריפטים של האתר או מעקב פיקסלים) על מנת לתעד את הפעולות שעשית באתר. תוכל להתנתק מהניטור של חברת  Pubmatic  על ידי ביקור בקישור הבא