solace6p_facefront.png
פרטי המוצר

עדשת המגע ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ היא עדשת המגע הראשונה מסוגה המספקת ביצועים חזותיים מעולים בשבעה ממדים של ראייה, הבדל שהמטופלים יוכלו גם לראות וגם להרגיש.*1 העדשה משלבת את הנוחות המוכחת והביצועים החזותיים של עדשות המגע ®ACUVUE עם ממד נוסף של הסתגלות רציפה לאור המשתנה,מהבוקר עד הלילה.1,2,3

* נבדק בהשוואה ל- ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS

 

מסרים עיקריים למטופל

מפרט טכני של העדשה

 

8.4 מ"מ - קימור בסיס
14.0 מ"מ – קוטר

 

טווח הפרמטרים:

6.00D- עד 6.00D+ (במרווחים של 0.25D, ללא פלנו)

6.50D+ עד 8.00D+ (במרווחים של 0.50D)

6.50D- עד 12.00D- (במרווחים של 0.50D)

 

 

1. נתוני JJV ברשומות 2018. עדשות המגע ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ — נבדק קלינית סובייקטיבית ואובייקטיבית

2. נתוני JJV ברשומות 2018. טענות "מותג הגג" - ACUVUE® על ביצועיים קליניים תכונות כלליות של חומרי הגלם.

3. נתוני JJV ברשומות 2018. הגדרה של עדשות המגע ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™.

4. נתוני JJV ברשומות 2018. עדשות המגע ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ — טענות קליניות אובייקטיביות.

5. נתוני JJV ברשומות 2018. תכונות החומר: עדשות המגע ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS , ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ ועדשות מגע אחרות לשימוש חוזר.

*נבדק בהשוואה ל- ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS.

#על ידי האצת התאוששות הראייה מאור בוהק והפחתת תופעת המצמוץ והכיווץ של העיניים.

†ניסויים קליניים הראו כי לקוחות בגילאי 40 עד 65 צפויים להפיק תועלת רבה יותר מיתרון זה במצב הלא פעיל של עדשות המגע ACUVUE® OASYS with Transitions™.

λ.www.clinicaltrials.gov הינו אתר שמנוהל ע"י NIH. 21 מחקרים קליניים העריכו נוחות סובייקטיבית בשני הדירוגים הגבוהים יותר בשאלון עבור עדשות המגע ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS, ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™. המבדק נערך ב-2 לאוקטובר 2019.

¥כל עדשות המגע ממותג ACUVUE® הינן בעלות חסימת UV מדרגה 1 או 2 ועוזרות לתת הגנה מפני מעבר של קרינת UV מזיקה אל הקרנית ופנים העין. עדשות מגע חוסמות UV אינן מהוות תחליף למשקפיים חוסמי UV כגון: משקפי מגן או משקפי שמש חוסמי UV, מאחר והן אינן מכסות לחלוטין את העין והאזור סביב לה.

 

^חושב לפי ISO-8980-3 עבור אורכי גל 380-460nm (פונקציית סכנות האור הכחול B(lambda)).

¥מדדים אלו חושבו בתוך הטווח במקום בו קיימת האנרגיה הגבוהה ביותר בטווח של האור הכחול.

 

ACUVUE® OASYS הינו סימן מסחרי רשום של ג'יי סי הלת' קר בע"מ © ג'יי סי הלת' קר בע"מ 2020

™Transitions הוא סימן מסחרי רשום. הלוגו, הטכנולוגיה ועדשות המגע העונים לשם: Transitions Light Intelligent Technology הם סימנים מסחריים של Transitions Optical, Inc משמשים תחת רישיון את Transitions Optical Limited.

© ג'יי סי הלת' קר בע"מ 2020.

פרטי העדשה
חומר גלם senofilcon A (38%)
סיליקון הידרוג'ל
טכנולוגיה

HYDRACLEAR® PLUS

Transitions™ Light Intelligent

Technology

Dk/t (CT) 121
תכולת מים 38%
חסימת UV דרגה 1 ¥
עובי מרכז העדשה (בעדשה 3.00- מ"מ) 0.085
סימון פנים-חוץ כן
גוון נראות כן
מספר עדשות בקופסה 6 עדשות

 

 

1. נתוני JJV ברשומות 2018. עדשות המגע ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ — נבדק קלינית סובייקטיבית ואובייקטיבית.

2. נתוני JJV ברשומות 2018. טענות "מותג הגג" - ACUVUE® על ביצועיים קליניים תכונות כלליות של חומרי הגלם.

3. נתוני JJV ברשומות 2018. הגדרה של עדשות המגע ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™.

4. נתוני JJV ברשומות 2018. עדשות המגע ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ — טענות קליניות אובייקטיביות.

5. נתוני JJV ברשומות 2018. תכונות החומר: עדשות המגע ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS , ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ ועדשות מגע אחרות לשימוש חוזר.

*נבדק בהשוואה ל- ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS.

# על ידי האצת התאוששות הראייה מאור בוהק והפחתת תופעת המצמוץ והכיווץ של העיניים.

 

†ניסויים קליניים הראו כי לקוחות בגילאי 40 עד 65 צפויים להפיק תועלת רבה יותר מיתרון זה במצב הלא פעיל של עדשות המגע ACUVUE® OASYS with Transitions™.

λ.www.clinicaltrials.gov הינו אתר שמנוהל ע"י NIH. 21 מחקרים קליניים העריכו נוחות סובייקטיבית בשני הדירוגים הגבוהים יותר בשאלון עבור עדשות המגע ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS , ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™ . המבדק נערך ב-2 לאוקטובר 2019.

^חושב לפי ISO-8980-3 עבור אורכי גל 380-460nm (פונקציית סכנות האור הכחול B(lambda)).

¥מדדים אלו חושבו בתוך הטווח במקום בו קיימת האנרגיה הגבוהה ביותר בטווח של האור הכחול.

°מחקר Euromonitor International, מהדורת Eyewear 2020, ערכי מכירות RSP, כל המכירות הקמעונאיות, נתוני 2018.

 

כל עדשות המגע ממותג ACUVUE® הינן בעלות חסימת UV מדרגה 1 או 2 ועוזרות לתת הגנה מפני מעבר של קרינת UV מזיקה אל הקרנית ופנים העין. עדשות מגע חוסמות UV אינן מהוות תחליף למשקפיים חוסמי UV כגון: משקפי מגן או משקפי שמש חוסמי UV, מאחר והן אינן מכסות לחלוטין את העין והאזור סביב לה.

 

ACUVUE® OASYS הינו סימן מסחרי רשום של ג'יי סי הלת' קר בע"מ © ג'יי סי הלת' קר בע"מ 2020.

™Transitions הוא סימן מסחרי רשום. הלוגו, הטכנולוגיה ועדשות המגע העונים לשם: Transitions Light Intelligent Technology הם סימנים מסחריים של Transitions Optical, Inc משמשים תחת רישיון את Transitions Optical Limited.

© ג'יי סי הלת' קר בע"מ 2020

B2B-AOWT-2p-02-20